Izmantotie termini

LC = Nostiprināšanas slodzeBL = Trūkšanas slodzekN *0.102= tonnas
EL = Efektīvais garumsMBL = minimālā trūkšanas slodzeFC – ar organisko serdeni
EWL = Efektīvais celtspējas garumsABL= aprēķinātā trūkšanas slodzeA1 – viegli eļļota trose
WLL = celtspējaSF = drošības koeficentsA2 – vidēji eļļota trose
SWL = droša celtspējas slodzeFF = metāla laukums trosēmA3 – stipri eļļota trose
IWSC – ar metāla serdeniG80, G100, G120 - 8, 10,12 klases ķēdes

Comments are closed.