Lietošanas instrukcija Lentveida stropēm

  •  Pārbaudiet stropi pirms katras lietošanas reizes. Nelieto bojātas stropes!
  • Lietojiet stropes tikai ar skaidri salasāmu markējumu-celtspēju un garumu.
  • Lietojiet atbilstošas celtspējas stropes. Ņemt vērā celšanas paņēmienu ar kādu tiek celta krava un stropes leņķi (sk. marķējumu)
  • Pasargājiet stropi no saskares ar asiem stūriem celšanas laikā. Lietojiet aizsargleņķus u.c. aizsargus, jo krava var sabojāt stropi. Sekojiet, lai strope nebūtu savērpusies un lai neveidotos mezgli.
  • Nelietojiet stropes vidē, kuras temperatūra pārsniedz 100°C
  • Nekad nemēģiniet veikt stropju remontu pašu spēkiem.

Papildus informāciju pieprasiet pa zemāk uzradītajiem saziņu līdzekļiem.

Comments are closed.