Garantijas nosacījumi

Ja klients pašrocīgi vai kā savādāk pārveido piegādātās preces vai to daļas, un izmanto preces tam neparedzētiem mērķiem, vai izmanto preci iekārtā vai aprīkojumā, kas neatbilst EP Mašīnu Direktīvai 2006/42/EK, SIA „ Balt Load” neuzņemas atbildību un negarantē piegādātās preces drošību.

Comments are closed.